Состав рабочих групп

Қазақстан Республикасы  

Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті төрағаның міндетін атқарушы 

2018 жылғы «   » ақпандағы  

№ ___ бұйрығына 3-қосымша 

 

 

Әрекеттегі кәсіпорындарды жаңарту және/немесе жаңа өндірістерді  

жасау бойынша жобалар іске асыру бойынша ұсыныстарын қарастыру және енгізу бойынша жұмыс тобының  

ҚҰРАМЫ 

 

 

Нұрашев 

Тимур Бекболатұлы 

  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму  министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің төраға орынбасары, жұмыс тобының басшысы; 

 

Бижанова 

Зәуре Еркінқызы 

  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті Жергілікті қамтуды дамыту басқармасының басшысы, жұмыс тобы басшысының оырынбасары; 

 

Балтин 

Азамат Серікұлы 

  Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті Жергілікті қамтуды дамыту басқармасының сарапшы, жұмыс тобының хатшысы; 

 

Бердімбетов  

Данияр Тансықбайұлы 

  Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Жер қойнауын пайдалану департаменті директордың орынбасары (келісім бойынша); 

 

Скаков  

Рауан Бауыржанұлы  

  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Экономика салаларды дамыту департаменті Индустриалық-инновациялық дамыту басқармасының басшысы
(келісім бойынша);  
Алин 

Бауыржан Сұлтанмахмудұлы 

  «Технологиялық дамыту бойынша ұлттық агенттігі» акционерлық қоғамы Талдау орталағының директоры
(келісім бойынша);  
Ашкин 

Арман Айтұғанұлы 

  «Ғылым қоры» акционерлық қоғамы Үшінші жобалық дирекциясының директоры (келісім бойынша); 

 

Қожабеков 

Құат Қайратұлы 

  «NADLoC» Жергілікті қамтуды дамыту бойынша ұлттық агенттігі» акционерлық қоғамы Субконтрактациялық және өнеркәсіптік кооперациясы орталағының директоры (келісім бойынша); 

 

Бишимов 

Қуаныш Ердаулетұлы 

  «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқармасының төраға орынбасары
(келісім бойынша);  
Дүйсебеков 

Тимур Тайырұлы 

  «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Сатып алу және жергілікті қамту департаментінің директоры – басқарушы директоры
(келісім бойынша);  
Никитенко  

Сергей Викторович 

  «Қазақстан Машина жасаушыларының одағы» заңды түлғалардың бірлестігі атқарушы дирекциясының директоры (келісім бойынша); 

 

Бектібаев 

Әділбек Әуелбекұлы 

  «Казхимпром» заңды түлғалардың бірлестігінің атқарушы директоры
(келісім бойынша);  
Шәріпов 

Нурлан Сәкенұлы 

  «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Сатып алу және жергілікті қамту департаментінің директордың орынбасар (келісім бойынша); 

 

Закариянов  

Ербол Кызайбаевич 

  «Тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық қауымдастығы» заңды түлғалар бірлестігінің атқарушы директордың орынбасары
(келісім бойынша);  
Асылбаев 

Талгат Болатбекович 

  «NADLoC» Жергілікті қамтуды дамыту бойынша ұлттық агенттігі» акционерлық қоғамы Субконтрактациялық және өнеркәсіптік кооперациясы орталағының бас менеджері (келісім бойынша); 

 

Токтагазин 

Баубек Муратбекович 

  «Тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық қауымдастығы» заңды түлғалар бірлестігінің сарапшысы
(келісім бойынша).  

к приказу и.о. председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

от «   » _________ 2018 года 

№ _____  

 

 

СОСТАВ

рабочей группы по рассмотрению и внедрению предложений по реализации проектов модернизации действующих предприятий и/или создания новых производств 

 

 

Нурашев 

Тимур Бекбулатович 

  заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, руководитель рабочей группы; 

 

Бижанова 

Зауре Еркеновна 

  руководитель Управления развития местного содержания Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, заместитель руководителя рабочей группы; 

 

Балтин 

Азамат Серикович 

  эксперт Управления развития местного содержания Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, секретарь рабочей группы; 

 

Бердимбетов  

Данияр Тансыкбаевич  

  заместитель директора Департамент недропользования Министерства энергетики Республики Казахстан
(по согласованию); 

 

Скаков  

Рауан Бауржанович  

  руководитель Управления индустриально-инновационного развития Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан (по согласованию); 

 

Алин 

Бауржан Султанмахмудович 

  директор Центра аналитики акционерного общества «Национальное агентство по технологическому развитию»
(по согласованию); 

 

Ашкин 

Арман Айтуганович 

  директор 3-ей проектной дирекции акционерного общества «Фонд науки»
(по согласованию); 

 

Кожабеков 

Куат Кайратович 

  директор Центра субконтрактации и промышленной кооперации акционерного общества «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC» (по согласованию); 

 

Бишимов 

Куаныш Ердаулетович 

  заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
(по согласованию); 

 

Дуйсебеков 

Тимур Таирович 

  управляющий директор – директор Департамента закупок и местного содержания Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию); 

 

Никитенко  

Сергей Викторович 

  директор исполнительной дирекции объединения юридических лиц «Союз машиностроителей Казахстана»                    (по согласованию); 

 

Бектибаев 

Адильбек Ауелбекович 

  исполнительный директор объединения юридических лиц «Казхимпром»
(по согласованию); 

 

Шарипов 

Нурлан Сакенович 

  заместитель директора Департамента закупок и местного содержания Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию); 

 

Закариянов  

Ербол Кызайбаевич 

  заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц «Ассоциация горнодобывающих и горнометаллургических предприятий» (по согласованию); 

 

Асылбаев 

Талгат Болатбекович 

  главный менеджер Центра субконтрактации и промышленной кооперации акционерного общества «Национальное агентство по развитию местного содержания «NADLoC»
(по согласованию); 

 

Токтагазин 

Баубек Муратбекович 

  эксперт Департамента аналитики объединения юридических лиц «Ассоциация горнодобывающих и горнометаллургических предприятий» (по согласованию). 

 

 

 

Добавить комментарий